Felanmälan

Fel i fastigheten eller lägenheterna (se ansvarsfördelningslistan) skall felanmälas till Delagott. Ring på telefon nn-nnnnnnn, maila nnn@delagott.se eller använd detta formulär.