GDPR

Vi behandlar personuppgifter i medlemmarnas intresse. 

 

Vi är enligt lag skyldiga att föra register över vissa uppgifter. 

Det enda tillfället vi behandlar personuppgifter utanför vad vi är skyldiga att göra är på medlems uppmaning vid t.ex.ändring av uppgifter på porttelefon, försäkringsärende, felanmälan till Delagott samt invändiga renoveringar/inspektioner.

 

Medlemsregister hanteras enligt lag. Personuppgifter sprids inte till någon annan än den som ska vara mottagare exempelvis om medlemmen skickar ett mail om att uppgifterna ska ändras på porttelefonen, mailas uppgifterna till Axlås.

 

Har ni frågor om Montörens rutiner kring personuppgiftshantering maila info@montoren.se