Nyhetsbrevet sommaren 2017

Ny styrelse
Som de flesta vet har föreningen valt en ny styrelse. Den nya styrelsen består både av gamla och nya ledamöter, redo att leda föreningen framåt. Nu har vi gått på semester men den 28 augusti står vi klara för nästa möte. Har du något du funderar över eller kanske vill att vi ska titta närmare på? Då finns det två alternativ att göra din röst hörd. Du kan antingen maila på info@montoren.se eller fånga oss när vi går runt för en enklare presentationsrunda efter sommaren. Vi ska arbeta för föreningens bästa och vill såklart veta vad Du tycker är viktigt.
I detta informationsblad kan ni läsa om vad som händer under sommaren samt vad vi redan nu vet kommer hända i höst.
 
Styrelsen i Brf Montören vill i samband med detta hälsa nya medlemmar välkomna och hälsa samtliga medlemmar en trevlig sommar!
 
Trädgården
Under sommaren kommer du känna den goda doften av nyklippt gräs på jämna veckor då Tylömarks, som förvaltar vår trädgård, kommer på besök. Vid varannat besök finputsas det kring kantstenar och portar och grusgångar fylls på. Häckar kommer beskäras, men detta först efter blomning!
 
Problem med vattnet
På Tallbacksvägen 26 har vi problem med varm- och kallvattnet. Delagott har fått i uppgift att ordna till detta och vi hoppas att det ska vara fixat inom kort. I samband med åtgärden kommer vattnet att stängas av för samtliga medlemmar under några timmar. Vi sätter givetvis upp lappar inför detta!
 
Drenera
Som en rest från dräneringsarbetet har vi en tvist med företaget Drenera. Vår förhoppning är att Stockholms tingsrätt kallar till huvudförhandling i mars 2018. Just nu pågår förberedelser för detta, främst av den gamla styrelsen tillsammans med förvaltare eftersom de är mest insatta i ärendet.
 
Fönsterrenovering
Det har skett en besiktning av de nyrenoverade fönsterna. Vissa åtgärder finns kvar och dessa kommer åtgärdas – exakt datum för detta meddelas de som är berörda, i god tid innan.
 
Bastun
Bastun på Björkbacksvägen 51 får absolut inte användas. Detta då den helt enkelt utgör en säkerhetsrisk. Är du sugen på att basta får du gärna använda den som finns på Tallbacksvägen 12!
 
Renovering av tak
Styrelsen beslutade på sitt senaste möte att taken ska besiktigas och renoveras i den ordning som behövs. Detta är ett stort projekt som vi är övertygade utgör en god investering för våra vackra fastigheter. Mer information om detta kommer att komma under hösten.